Kressling, s. r. o.
Drotárska cesta 24
811 02 Bratislava

Číslo účtu: SK71 0200 0000 0023 2289 6857
Telefón: +421 910 492 200
E-mail: retro.kressling@gmail.com