Spoločnosť Kressling vznikla v roku 2007 spojením dvoch mladých umelcov, ktorí svoju činnosť predstavili ako Galériu Kressling na Grösslingovej ulici. Názov Kressling bol odvodený od pôvodného názvu Grösslingovej ulice a jej historického príbehu z čias, kedy v miestach tejto ulice bolo rameno Dunaja a neskôr Kressling Veg ulica. Táto bola predchodkyňou dnešnej Grösslingovej ulice.

Galéria Kressling mala ambíciu pôsobiť v komerčnom sektore predaja umenia a prezentovať kvalitné slovenské umenie. Táto ambícia jej zostala dodnes, keďže na trhu umenia si Galéria Kressling vybudovala popredné miesto kvalitou prezentácií, ale aj jedinečnosťou, nakoľko v čase jej vzniku na Slovensku komerčné galérie prakticky neexistovali. Galéria sa neskôr presťahovala na Ventúrsku ulicu, kde svoju činnosť realizovala už v novom personálnom zložení s Viktorom Frešom a Danou Škodnou. Galéria si upevnila postavenie v sektore komerčných galérii a predaja umenia, ako aj v odborných kruhoch. Galéria Kressling ukončila prevádzkovú činnosť v centre mesta v roku 2011 a presunula sa do privátneho prostredia, kde sa ďalej sústredila na odborné poradenstvo, prenájom umenia, predaj na svetových veľtrhoch umenia a produkciu umeleckých realizácií.

Od roku 2017 funguje nový showroom na Drotárskej ceste 24, priamo v srdci umeleckého diania medzi ateliérmi najvýznamnejších slovenských umelcov, kde si môžu klienti pozrieť okrem vystaveného umenia aj retro nábytok nesúci rukopis najvýznamnejších, predovšetkým československých, návrhárov a poradiť sa v otázkach predaja a kúpy umenia. Táto zmena umožnila spoločnosti zbaviť sa oklieštenia klasického konvenčného chápania galérie a obmedzujúceho zastupovania umelcov, a zároveň sa otvorila novým možnostiam a projektom do budúcnosti. Nové priestory spoločnosti Kressling budú miestom pre všestrannejšiu prezentáciu esteticky vyhraneného vkusu spoločnosti a zároveň budú spájať umenie a dizajn do jedného estetického celku pod koncepčným vedením Dany Škodnej.